Văn Phòng - NAM KIM | Kiên Giang

Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM
Văn Phòng - NAM KIM

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Văn Phòng NAM KIM

Địa điểm xây dựng: TKiên Giang

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại