Trà SỮA | Quận 9

Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA
Trà SỮA

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Trà SỮA

Địa điểm xây dựng: Quận 9

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại