Nhà Phố - Chị THẢO | Bình Thạnh

Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO
Nhà Phố - Chị THẢO

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Chị THẢO

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại