Nhà Phố - Chị PHẤN | Phú Quốc

Nhà Phố - Chị PHẤN
Nhà Phố - Chị PHẤN
Nhà Phố - Chị PHẤN
Nhà Phố - Chị PHẤN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Chị PHẤN

Địa điểm xây dựng: Quận Phú Quốc

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại