Nhà Phố - Chị OANH | Gò Vấp

Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH
Nhà Phố - Chị OANH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Chị OANH

Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại