Nhà Phố - Chị DUNG | Tân Bình

Nhà Phố - Chị DUNG
Nhà Phố - Chị DUNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Chị DUNG

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại