NGA'S HOUSE

NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE
NGA'S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Nga
Địa điểm xây dựng:Quận 12
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại