Khách Sạn - VINH | Phú Quốc

Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH
Khách Sạn - VINH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Khách Sạn VINH

Địa điểm xây dựng: Phú Quốc

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại