Cafe SÁCH | Tiền Giang

Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH
Cafe SÁCH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Cafe SÁCH

Địa điểm xây dựng: Tiền Giang

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại