BICH'S HOUSE

BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE
BICH'S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Bích
Địa điểm xây dựng:Quận 7
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại