Nhà Chú Tính - Gò Vấp

Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp
Nhà Chú Tính - Gò Vấp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chú Tính
Địa điểm xây dựng:Gò Vấp
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

 

< Trở lại