Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú

Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú
Nhà Chị Hường - Quận Tân Phú

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Hường
Địa điểm xây dựng:Tân Phú
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại