HOI'S HOUSE

HOI'S HOUSE
HOI'S HOUSE
HOI'S HOUSE
HOI'S HOUSE
HOI'S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Anh Hoi
Địa điểm xây dựng:Tuy Hoa
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại