R Max Quận 7

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:R MAX - Quận 7
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại

Thông tin liên quan khác

Hiện nay không có các mục tin tức.