Nhà Chú Thái - Quận Gò Vấp

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chú Thái - Quận Gò Vấp
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại