Nhà Chú Thái - Gò Vấp

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chú Thái
Địa điểm xây dựng: Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại