Nhà Chị Vân - Hóc Môn

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Vân - Hóc Môn
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại