Nhà Chị Thảo - Bình Thạnh

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Thảo
Địa điểm xây dựng: Bình Thạnh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

 

 

 

< Trở lại