Nhà Chị Phụng - Quận Bình Thạnh

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Phụng - Quận Bình Thạnh
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại