Nhà Anh Nam - Tân Phú

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Nam
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại