Nhà anh Dương - Quận 7

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Dương - Quận 7
Địa điểm xây dựng: Tp Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại