Khách sạn Đà Nẵng

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Khách sạn Đà Nẵng
Địa điểm xây dựng: Tp Đà Nẵng
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại

Thông tin liên quan khác