Cao Ốc Mỹ Kim - Cần Thơ

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Cao ốc Mỹ Kim
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại

Thông tin liên quan khác