CAFE SÁCH - TIỀN GIANG

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Cafe Sách
Địa điểm xây dựng: Tiền Giang
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại