Cafe Sách - Tiền Giang

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Cafe Sách
Địa điểm xây dựng: Tiền Giang
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại

Thông tin liên quan khác